Impact Factor 2021 : 1.514 (@Clarivate Analytics)
5-Year Impact Factor: 2.699 (@Clarivate Analytics)
  • Users Online: 433
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

BASIC RESEARCH

Synsepalum dulcificum extracts exhibit cytotoxic activity on human colorectal cancer cells and upregulate c-fos and c-jun early apoptotic gene expression

Seong Jichang, Oyong Glenn G, Cabrera Esperanza C

Year : 2018| Volume: 8| Issue : 3 | Page no: 173-178

   This article has been cited by
 
1 Triterpenoids from the leaves of Synsepalum dulcificum and their antitumor activities against hepatocellular carcinoma cells
Qing Tang, Xiao-Yong Dai, Zhao-Chun Zhan, Yi-Kun Hao, Jin-Lin Tan, Hai-Yue Zhao, Yibo Hou, Wen-Sheng Xuan, Yao-lan Li, Lai-Qiang Huang, Guo-Cai Wang, Yu-Bo Zhang
Industrial Crops and Products. 2023; 193: 116155
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Antimicrobial secondary metabolites from an endophytic fungus Aspergillus polyporicola
Si-Si Liu, Rong Huang, Shou-Peng Zhang, Tang-Chang Xu, Kun Hu, Shao-Hua Wu
Fitoterapia. 2022; 162: 105297
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Mechanism of Synsepalum dulcificum Daniell. Inhibiting Lung Adenocarcinoma
Qi Chen, Tingting Liu, Tuya Bai, Mengdi Zhang, Yuxia Hu, Jun Li, Fuhou Chang, Siyaram Pandey
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Identification of phenolics from miracle berry (Synsepalum dulcificum) leaf extract and its antiangiogenesis and anticancer activities
Fei-Yue Ma, Xiu-Mei Zhang, Ya Li, Ming Zhang, Xing-Hao Tu, Li-Qing Du
Frontiers in Nutrition. 2022; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Integrated miRNA and mRNA omics reveal the anti-cancerous mechanism of Licochalcone B on Human Hepatoma Cell HepG2
Jun Wang,Chu-yan Wang
Food and Chemical Toxicology. 2021; : 112096
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 The cholesterol-lowering activity of miracle fruit ( Synsepalum dulcificum )
Weihuan Huang,Hau Yin Chung,Wensheng Xuan,Guocai Wang,Yaolan Li
Journal of Food Biochemistry. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Nutritional benefits, phytochemical constituents, ethnomedicinal uses and biological properties of Miracle fruit plant (Synsepalum dulcificum Shumach. & Thonn. Daniell)
Afolabi Clement Akinmoladun,Aanuoluwapo Ruth Adetuyi,Kayode Komolafe,Oluwafemi Omoniyi Oguntibeju
Heliyon. 2020; 6(12): e05837
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Phytochemical screening, antioxidant, anti-diabetic and cytotoxic activity of leaves of Pandanus canaranus Warb
Venkatachalam Balamurugan,Kannan Raja,Subramaniam Selvakumar,Krishnan Vasanth
Materials Today: Proceedings. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Miracle Berry as a Potential Supplement in the Control of Metabolic Risk Factors in Cancer
Marta Gómez de Cedrón,Sonia Wagner,Marina Reguero,Adrián Menéndez-Rey,Ana Ramírez de Molina
Antioxidants. 2020; 9(12): 1282
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Licochalcone B Extracted from Glycyrrhiza uralensis Fisch Induces Apoptotic Effects in Human Hepatoma Cell HepG2
Jun Wang,Ai-Mei Liao,Kiran Thakur,Jian-Guo Zhang,Ji-Hong Huang,Zhao-Jun Wei
Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Preparation, structure identification and the anti-photoaging activity of peptide fraction OP-Ia from Ostrea rivularis
Yuhui Ye,Lijun You,Qihui Deng,Xiong Li,Mouming Zhao
RSC Advances. 2019; 9(1): 44
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article